Naše usluge su međunarodno priznate

Primena međunarodno priznatih standarda je često komercijalni zahtev potencijalnih ili postojećih kupaca, a neretko pomažu da se zadovolje i relevantni zakonski zahtevi vezani za oblast sertifikacije.

Naši konsultanti su stručnjaci sa višegodišnjim radnim stažom iz privrede i iskustvom u rešavanju praktičnih stručnih i organizacionih problema. Zahvaljujući tome glavna karakteristika naših konsultantskih usluga je implementacija racionalnih i funkcionalnih rešenja, prilagođenih specifičnostima naših klijenata.

Racionalna i funkcionalna rešenja dokazano dovode i do optimalnog korišćenja resursa firmi, bolje preglednosti poslovnih procesa, bržeg i efikasnijeg reagovanja na pojavu operativnih i vanrednih problema. Na ovaj način umesto situacije da „radite za standarde“ imate mogućnost sa „standardi rade za Vas“

Višegodišnje Iskustvo

Naši konsultanti su stručnjaci sa višegodišnjim radnim stažom iz privrede i iskustvom u rešavanju praktičnih stručnih i organizacionih problema. Zahvaljujući tome glavna karakteristika naših konsultantskih usluga je implementacija racionalnih i funkcionalnih rešenja, prilagođenih specifičnostima naših klijenata.

Projektujte svoj sistem

Konsultantske usluge se mogu odnositi ne samo na implementaciju sistema „od početka do kraja“, već i na reinženjering postojećih sistema, tranzaciju sa starih na nove verzije sistema i na optimalnu integraciju različitih sistema.

Oblasti Konsultantskih Usluga

Implementacija sistema i konsalting u oblasti menadžmenta kvalitetom
Detaljnije
Smanji
ISO 9001 ISO 22716
Implementacija sistema i konsalting u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane
Detaljnije
Smanji
HACCP ISO 22000 IFS Food BRC Global Standards for Food Safety FSSC 22000 IFS Logistic BRC Global standards for IFS Broker BRC Broker and BRC Global Standards for Packaging and Packaging Materials IFS Pack Secure GLOBALGAP HALAL KOSHER GMP+ GTP FAMI QS
Implementacija sistema i konsalting u oblasti menadžmenta životnom sredinom
Detaljnije
Smanji
ISO 14001
Implementacija sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
Detaljnije
Smanji
ISO 45001 OHSAS 18001
Implementacija sistema i konsalting u IT oblasti
Detaljnije
Smanji
ISO 27001 ISO 20000-1
Implementacija sistema i konsalting u oblasti sistema društveno odgovornog ponašanja
Detaljnije
Smanji
SEDEX / SMETA BSCI GDPR
Implementacija sistema i konsalting u oblasti sertifikacije proizvoda (CE znak)
Implementacija integrisanih menadžment sistema