Potreba za stručnim razvojem

Pozdravljamo Vas na internet prezentaciji CONSACT-TIM.

Kada je rukovodstvo CONSACT International Consulting Group odlučilo da se Consact doo Kanjiža povuče sa konsultantskog tržišta Srbije, mi, aktivni konsultanti smo odlučili da kao složni CONSACT-TIM nastavimo da pružamo usluge našim postojećim i potencijalnim klijentima na osnovama dosadašnjih principa pružanja prepoznatljivo kvalitetnih konsultantskih usluga.

Primena međunarodno priznatih standarda je često komercijalni zahtev potencijalnih ili postojećih kupaca, a često pomažu i da se zadovolje i relevantni zakonski zahtevi vezani za oblast sertifikacije.

Naši Stručnjaci

Implementacija Racionalnih Rešenja

Naši konsultanti su stručnjaci sa višegodišnjim radnim stažom iz privrede i iskustvom u rešavanju praktičnih stručnih i organizacionih problema.

Racionalna i funkcionalna rešenja dokazano dovode i do optimalnog korišćenja resursa firmi, bolje preglednosti poslovnih procesa, bržeg i efikasnijeg reagovanja na pojavu operativnih i vanrednih problema. Na ovaj način umesto situacije da „radite za standarde“ imate mogućnost sa „standardi rade za Vas“.

Verovatno najbolji pokazatelj zadovoljstva naših partnera-klijenata se vidi po tome da oko 70% naših partnera nastavlja saradnju sa nama i nakon prvobitnog korišćenja usluga – ne retko već duže od jedne decenije.

Naši Klijenti

Klijenti koji nam veruju godinama

Broj naših partnera-klijenata na domaćem tržištu prelazi 300 sa preko 550 sertifikovanih menadžment sistema, dok broj referenci na nivou grupacije prelazi 7000 - od mikropreduzeća do velikih firmi sa preko 1000 zaposlenih. Ako ste zainteresovani za saradnju sa nama, uz ponudu za saradnju ćemo Vam dostaviti relevantnu skraćenu referenc listu, da imate mogućnosti da se raspitate za iskustva o saradnji sa nama.