Edukacije po Akreditovanim Programima

Od 2004 godine sprovodimo „in-house“ i javne edukacije po akreditovanim, registrovanim ili ne registrovanim programima obuke firme Consact Kft iz Budimpešte koja je akreditovana organizacija za obrazovanje odraslih.

U slučaju „in-house“ obuka koncept edukacije uvek prilagođavamo specifičnostima naših klijenata.

Obuke mogu da se održavaju kao informativne (obično u trajanju od 1 dan) ili kao instruktivne (obično u traja nju od 1 do 3 dana).

Najčešće održavane standardne teme naših edukacija su:

Kurs za osposobljavanje rukovodioca HACCP tima – odgovornog lica za bezbednost hrane
Kursevi za razumevanje i primenu zahteva standardizovanih menadžment sistema
Kursevi za osposobljavanje internih proveravača (auditora) standardizovanih menadžment sistema